LogistiekZorgRetailDienstverlening
Afspraak reservering
Planning en Routing
Mobile
Order Notificatie
Afspraak Herinnering
Klanttevredenheid

SAYWHEN Afspraak Reservering

Elke bezorging van een bestelling en ook de uitvoering van service en of behandeling wordt vooraf gegaan door het maken van een afspraak. Een proces dat tijdrovend en weinig doeltreffend is en daarmee duur wanneer men gebruikt maakt van traditionele communicatiemiddelen. Bovendien wordt dit negatieve effect nog verder versterkt wanneer een opgelegde datum en tijdstip vanuit de organisatie de klant niet uit komen en de ‘voorgestelde’ afspraak alsnog verzet moet worden. Omdat een schriftelijke bevestiging na telefonische afspraak ontbreekt wordt de afspraak dikwijls vergeten wat vervolgens weer leidt tot een kostbare no-show.

Met SAYWHEN Afspraak reservering kunnen consumenten, cliënten en patiënten ONLINE een afspraak maken door een keuze te maken uit datum, tijdvak en plaats van de bezorging of uitvoering van de dienstverlening of behandeling. In combinatie met de geavanceerde oplossingen SAYWHEN Order Notificatie en SAYWHEN Afspraak Herinnering brengt u de klantenservice naar een hoger niveau door dit proces geautomatiseerd en desgewenst interactief af te handelen. Bovendien kunt u herinneringen sturen zodat men de afspraak niet vergeet. Hiermee bespaart u op personele kosten van uw klantcontactcentrum en voorkomt u no-show.

SAYWHEN Planning en Routing

Het beheren en aansturen van (mobiele) medewerkers, voertuigen en middelen begint met een goede planning van het ophalen of afleveren van goederen en de uitvoering van serviceafspraken door de daartoe gekwalificeerde medewerkers.

SAYWHEN Planning en Routing biedt diverse geautomatiseerde planningsscenario’s die zich toespitsen op levering van producten en de uitvoering van servicewerkzaamheden en zorg aan eindklanten.

SAYWHEN Planning en Routing is geschikt voor batch-planning en directe of real-time planning en of combinaties daarvan.

SAYWHEN Planning en Routing ondersteunt organisaties met het verlagen van operationele kosten door het optimaliseren van ritplanning en het reduceren van het aantal no-shows. Bovendien levert het een verbetering van klantenservice en klantenbinding vanwege verhoging van het aantal tijdige leveringen en pro actieve communicatie over het verwachte moment van aankomst.

SAYWHEN Mobile

SAYWHEN Mobile maakt deel uit van SAYWHEN Planning en Routing. Via SAYWHEN Mobile staan uw chauffeurs en service medewerkers in direct contact met uw planner en backoffice medewerkers via PDA, tablet of smart phone.

SAYWHEN Mobile biedt functionaliteit waarmee de productiviteit en prestaties van uw buitendienst gemeten en geoptimaliseerd worden door reductie van administratieve handelingen en verbetert de service richting uw klanten omdat zij pro-actief geïnformeerd worden over de voortgang.

SAYWHEN Order Notificatie

Communicatie tijdens logistieke- en klantprocessen waarbij diverse partijen met elkaar te maken hebben is onontbeerlijk. Het doel van communiceren is dat je de ontvanger bereikt en dat men notie neemt van het bericht en vervolgens actie onderneemt ofwel: van communicatie naar mobilisatie.

SAYWHEN Order Notificatie is een workflow gedreven communicatieoplossing die even geavanceerd als doeltreffend is. Dankzij de integratie van workflow en de beheersfuncties kunt u klanten automatisch een persoonlijke opdrachtbevestiging sturen met aanvullende instructies, hen op de hoogte houden van geplande of aangepaste levertijden of doorgeven dat de bestelling gereed is om te worden opgehaald op een afhaalpunt of filiaal, via e-mail, SMS, of gesproken bericht (TTS).

Met SAYWHEN Order Notificatie verhoogt u de effectiviteit van uw outbound calls, bespaart u aanzienlijk op de kosten van het klantcontactcenter en verbetert u de klantenservice. Deze directe, op maat, en geautomatiseerde interactie verbetert het serviceniveau en dat terwijl de kosten slechts een fractie bedragen van de kosten van traditionele middelen zoals een callcenter.

Dankzij deze SAYWHEN oplossing staan uw medewerkers nooit meer voor een gesloten deur, en weten uw klanten wanneer ze een bestelling kunnen ophalen.

SAYWHEN Afspraak Herinnering

SAYWHEN Afspraak Herinnering is een workflow gedreven communicatieoplossing die even geavanceerd als doeltreffend is. Dankzij de integratie van workflow en de beheersfuncties kunt u klanten automatisch een persoonlijk bericht sturen met aanvullende instructies als een herinnering aan de gemaakte afspraak, via e-mail, SMS, of gesproken bericht (TTS).

Met SAYWHEN Afspraak Herinnering verhoogt u de effectiviteit van uw outbound calls, bespaart u aanzienlijk op de kosten van het klantcontactcenter en verbetert u de klantenservice. En dat terwijl de kosten slechts een fractie bedragen van de kosten van traditionele middelen zoals een callcenter.

Dankzij deze SAYWHEN oplossing voorkomt u no-show en verschijnen cliënten en patiënten op tijd op de afspraak en weten zij hoe en onder welke voorwaarden de afspraak of behandeling zal worden ondergaan.

SAYWHEN Klanttevredenheid

SAYWHEN Klanttevredenheid is een volledige geautomatiseerde IVR-oplossing waarmee u op basis van spraakberichten objectief en doeltreffend de kwaliteit van uw dienstverlening kunt meten. Zo kan het beheer van klantervaringen voordelig geoptimaliseerd worden. Prestatiegegevens vanuit de rapportage kunnen worden geëvalueerd om op continue basis het proces te verbeteren.

Deze proactieve en interactieve benadering richting de klant zorgt er niet alleen voor dat wanneer er problemen zijn deze snel kunnen worden opgelost, bovendien weten medewerkers en derden-partijen dat er op hen wordt gelet.

Deze directe, op maat, en geautomatiseerde interactie verbetert het serviceniveau en dat terwijl de kosten slechts een fractie bedragen van de kosten van traditionele middelen zoals een callcenter.